بلاگ

طرح برتر فولادی سال 1401 کشور

طرح برتر فولادی سال 1401 کشور

طرح برتر فولادی سال 1401 کشور

کسب عنوان طرح برتر فولادی سال 1401 کشور در بخش ساختمانی صنعتی

کمیته انتخاب طرح برتر فولادی سال 1401 کشور، یکی از برنامه های یازدهمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین‌المللی سازه و فولاد که بزرگ ترین رویداد تخصصی حوزه دانش و صنعت سازه های فولادی و صنایع وابسته در کشور است، واحد تولید واکسن برکت را شایسته کسب عنوان طرح برتر فولادی سال 1401 کشور در بخش ساختمانی صنعتی دانست و از مانیاد تقدیر و تشکر نمود.

کلمات کلیدی را وارد نمایید