پیمانکاری

پیمانکاری پیمانکاری پیمانکاری

پیمانکاری

ارایه خدمات پیمانکاری در رشته ساختمان و ابنیه در برگیرنده:

  • ساخت ساختمان‌ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی
  • سازه‌های ساختمانی
  • محوطه‌های كوچك (محوطه‌هایی با مساحت كمتر از 5000 مترمربع شامل محوطه‌های مدارس و بیمارستانها)
  • دیواركشی
  • اجرای پیاده‌روها
  • جدول‌گذاری
  • احداث كانیوو و نظایر آن

کلمات کلیدی را وارد نمایید